odśwież ze strony IMGW dla awiacji

• Gradient termiczny podawany w warstwie do 1000m powyżej gruntu.
• Podstawy Cu w obszarze i poziom warstwy hamującej podawane powyżej średniego poziomu morza.
• Przez istotne chmury należy rozumieć te, które mają wpływ na rozwój Cu i noszeń.