Aeroklub Lubelski - Klasa lotnicza | Rekrutacja
 

Klasa lotnicza

Rekrutacja

Warunki przyjęcia do klasy lotniczej:

  • Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)
  • Pozytywny wynik badań przeprowadzony w Lublinie przez Ośrodek Medycyny Lotniczej
  • Zaliczenie testu sprawnościowego
  • Odpowiednia liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana zgodnie z zasadami rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego

Informacji o szczegółach warunków przyjęcia do klasy lotniczej udzielają szkoły.

Wymagania zdrowotne nie są wygórowane. Konieczne jest przeprowadzenie podstawowych badań obejmujących: RTG klatki piersiowej (po 18 roku życia); badania krwi: morfologia, OB, glukoza, cholesterol, bilurubina; analiza moczu; EKG; konsultacja laryngologiczna + audiogram; konsultacja okulistyczna. Potrzebne jest także zaświadczenie o szczepieniu BCG lub książeczka zdrowia dziecka dla osób przed 18 rokiem życia, oraz fotografia twarzy (jak do legitymacji szkolnej). Koszt lekarskich badań lotniczych ponosi kandydat (ok. 150-170 zł). Orzeczenie lekarskie jest ważne przez cały okres liceum.
Badania trzeba wykonać przed złożeniem papierów do szkoły. Badania można wykonać samodzielnie w wybranym ośrodku medycyny lotniczej lub u uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich lekarzy - orzeczników.

Warunkiem jest też zaliczenie testu sprawnościowego w oparciu o zmodyfikowany indeks sprawności fizycznej Zuchory, badający m.in. szybkość, skoczność, siłę ramion, gibkość, siła mięśni brzucha, wytrzymałość.

Dodatkowe kryteria określają ogólne postanowienia regulaminu przyjęć kandydatów do klas pierwszych, z którym można zapoznać się w danej szkole.

Zasady rekrutacji do sportowej klasy lotniczej w X LO na rok szkolny 2014/2015

Klasa lotnicza29.04.2014
Dni otwarte w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Klasa lotnicza24.05.2013
Badania lotniczo - lekarskie dla kandydatów do klasy lotniczej

 

 

 

mon

 

 

 
    
Copyright © 1927-2014 Aeroklub Lubelski. Reklama na www . Polityka Prywatności
J.Woźniacki - code | S.Kozik - grafika