Aeroklub Lubelski - Klasa lotnicza | Idea
 

Klasa lotnicza

Idea

Celem projektu sportowej Klasy Szybowcowej jest kształcenie młodzieży w duchu i tradycji polskiego lotnictwa zgodnie z założeniami statutu Aeroklubu Polskiego wspólnymi z celami oświatowymi i edukacyjnymi polskiego szkolnictwa. Równocześnie, projekt ma przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie jako elementu edukacji narodowej, propagowania i rozwijania lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych.

Obecnie na rynku mamy do czynienia z ogromną dysproporcją między dynamiką rozwoju lotnictwa komunikacyjnego a ilością kadry pilotów zawodowych. Niestety, różnica ta będzie się powiększać, gdyż szkolenie lotnicze jest dość kosztowne i czasochłonne, a Państwo już dawno przestało finansować działalność Aeroklubów, a tym samym szkolenie lotnicze młodzieży. Dlatego, projekt edukacyjny klasy szkolnej o profilu sportowo-lotniczym ma za zadanie ułatwić młodzieży zdobycie odpowiedniego doświadczenia i umożliwić start w karierze lotniczej.

Projekt taki działa już z powodzeniem w wielu polskich szkołach. Pionierem klasy lotniczej jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, przy udziale Aeroklubu Poznańskiego. Co więcej, powstał nawet pomysł stworzenia klasy lotniczej w gimnazjum. Uznanie ze strony Kuratorium, przy ogromnej aprobacie młodzieży świadczy o tym, jak bardzo taki kierunek edukacji jest potrzebny.

W mediach często poruszany jest temat reformy polskiego szkolnictwa, aby właściwie spełniało swoją rolę i zachęcało do rozwoju młodych ludzi. Dlatego Klasa lotnicza stanowi doskonały przykład takiej reformy. Młodzież potrzebuje nowych wyzwań i możliwości wszechstronnego rozwoju. A sport lotniczy te wymagania na pewno spełnia. Nauka w takiej klasie ułatwia również start na wyższe uczelnie lotnicze, które wymagają doświadczenia lotniczego.

Klasy lotnicze w Polsce

Klasa lotnicza29.04.2014
Dni otwarte w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Klasa lotnicza24.05.2013
Badania lotniczo - lekarskie dla kandydatów do klasy lotniczej

 

 

 

mon

 

 

 
    
Copyright © 1927-2014 Aeroklub Lubelski. Reklama na www . Polityka Prywatności
J.Woźniacki - code | S.Kozik - grafika