Aeroklub Lubelski - Statut
 

Statut Aeroklubu Lubelskiego

Aeroklub Lubelski posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

Aeroklub Lubelski skupia entuzjastów lotnictwa sportowego i rekreacyjnego, odwołuje się do tradycji Aeroklubu Polskiego i dąży do stworzenia warunków rozwoju i kształcenia adeptów sportów lotniczych.

Podstawowe cele Aeroklubu:

  1. Propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych.
  2. Koordynacja i wspieranie działalności statutowej swoich członków.
  3. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych.
  4. Reprezentowanie sportów lotniczych na arenie międzynarodowej.
  5. Wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i młodzieży.
  6. Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako elementu edukacji narodowej.
  7. Działanie na rzecz gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, zapobieganie klęskom żywiołowym i ekologicznym oraz zagrożeniom cywilizacyjnym.

Statut Aeroklubu Lubelskiego - PDF

Regulamin korzystania z lądowiska modelarskiego AeroklubuLubelskiego w Radawcu - PDF

Sprawy aeroklubowe13.04.2017
Wspomnienie o Zdzisławie Góreckim

Sprawy aeroklubowe7.04.2017
Akcja Lisy - Potrzebni operatorzy

Sprawy aeroklubowe28.03.2017
Wymiana badań - Komunikat ULC


 
    
Copyright © 1927-2014 Aeroklub Lubelski. Reklama na www . Polityka Prywatności
J.Woźniacki - code | S.Kozik - grafika