Aeroklub Lubelski - Cennik
 

Składka członkowska dla członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2017 roku.

W ramach opłaconej składki członkowie sekcji szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, balonowej, mikrolotowej i modelarskiej zostają objęci ubezpieczeniem NNW.

Sekcje Szybowcowa, Samolotowa, Spadochronowa, Balonowa, Mikrolotowa


przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 marca 2017 składka wynosi:
480 zł/rok* – osoby pracujące,
264 zł/rok* – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia oraz studenci (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku życia,


Składka wpłacona po 31 marca 2016 wynosi:
60 zł miesięcznie - osoby pracujące,
40 zł miesięcznie - uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Wpisowe do Aeroklubu:
600 zł –- osoby pracujące,
300 zł –- członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia; studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia


Sekcje Modelarska


przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 marca 2017 składka wynosi:
291 zł/rok* - osoby pracujące,
171 zł/rok* - młodzież pow. 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia,
63 zł/rok* - młodzież poniżej 16 roku życia, emeryci,

Składka wpłacona po 31 marca wynosi:
91 zł* za pierwszy m-c, 40 zł/ za kolejne miesiące - osoby pracujące,
71 zł* za pierwszy m-c, 20 zł/ za kolejne miesiące - członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia, studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,
52 zł* za pierwszy m-c, 1 zł/ za kolejne miesiące członkowie poniżej 16 roku życia, emeryci,
Wpisowe do Aeroklubu:
100 zł - członkowie pow. 16 roku życia,
0 zł –- młodzież poniżej 16 roku życia,Sekcje Historyczna

Sekcja Historyczna- 1 zł/m-c - emeryci,
Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z sekcji Modelarskiej do pozostałych sekcji:
200 zł - młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
500 zł - pozostali,

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.

Cennik 2017 sekcje: szybowcowa, samolotowa - PDF

Sprawy aeroklubowe13.04.2017
Wspomnienie o Zdzisławie Góreckim

Sprawy aeroklubowe7.04.2017
Akcja Lisy - Potrzebni operatorzy

Sprawy aeroklubowe28.03.2017
Wymiana badań - Komunikat ULC


 
    
Copyright © 1927-2014 Aeroklub Lubelski. Reklama na www . Polityka Prywatności
J.Woźniacki - code | S.Kozik - grafika